Centrálne skúšky na I.-III.DAN dňa 13.12.2017 v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici, DANkolégium uskutoční centrálne skúšky na I.-III.DAN.