Sumár návrhov úprav pravidiel judo v SZJ

Vážení členovia SZJ,

na základe diskusií a návrhov sa Vás chceme touto cestou poďakovať pri spolupráci na úprave pravidiel judo v žiackych kategóriách (najmä supermini a mini žiaci a žiačky).

Jedná sa najmä o obmedzenia vyplývajúce z vekovej kategórie (bezpečnosť pretekárov). V prílohe máte uvedené príklady. Vaše návrhy zašlite e-mailom na TMK SZJ.

Iba na základe Vašich názorov VV SZJ rozhodne o prípadnej úprave.

Napríklad: Navrhujem zákaz techník z kolena alebo obidvoch kolien v kategórií supermini a mini žiaci a žiačky (U9 a U11)

Za odpovede vopred ďakujem.

Donner Michal, sekretariát SZJ