Sumár návrhov úprav pravidiel judo k 14.11.2017

Vážení členovia SZJ,

na základe diskusií s trénermi v SZJ (21.10.2018 a 4.11.2017) Vás chceme touto cestou požiadať o spoluprácu pri úprave pravidiel judo v žiackych kategóriách, najmä supermini a mini žiaci a žiačky.

Jedná sa najmä o obmedzenia vyplývajúce z vekovej kategórie (bezpečnosť pretekárov). V prílohe máte uvedené príklady. Vaše návrhy zašlite e-mailom na sekretariát SZJ alebo TMK SZJ:

office@judo.sk.

Iba na základe Vašich názorov VV SZJ rozhodne o prípadnej úprave k 1.1.2018.

Napríklad: Navrhujem zákaz techník z kolena alebo obidvoch kolien v kategórií supermini a mini žiaci a žiačky (U9 a U11)

Za odpovede vopred ďakujem.

Donner Michal

sekretariát SZJ