POZVÁNKA na seminár pre trénerov, pretekárov a športových odborníkov

Téma: Výkonnostné a vrcholové džudo – najnovšie poznatky a skúsenosti

 

Organizátor:                  Trénersko-metodická komisia SZJ a BZJu

Termín konania:             02. decembra 2017

Miesto konania:             ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Účastníci:                      tréneri, pretekári a športoví odborníci, ktorých zaujímajú najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti výkonnostného a vrcholového tréningu v džude.

Potrebné vybavenie:       judo-gi, poznámkový blok, pero.

Účastnícky poplatok:     20 eur / splatné pri registrácii

Registrácia:                  vstupná hala ŠH Mladosť, 08.15 – 08.45 hod

Prihlasovanie:               na e-mailovú adresu: milos_stefanovsky@yahoo.com

Termín prihlásenia:        najneskôr do 20. novembra 2017

Počet miest:                Účasť je limitovaná na maximálny počet 40 osôb

 

PROGRAM

Prednášky a lektori:

09.00 – 11.00 hod         „Príprava reprezentantov v džude.“ – prednáška + praktická ukážka na tatami.

                                   Mgr. Jozef Krnáč – reprezentačný tréner dorastencov a juniorov SR.

11.30 – 13.00 hod         „Mentálna príprava – súčasť športovej prípravy výkonnostných a vrcholových športovcov“.

                                   Mgr. & Mgr. Petra Pačesová, PhD. – športový psychológ.

14.30 – 16.00 hod         „Silová a kondičná príprava – od zdravia k výkonu.“

                                   Mgr. Tomáš Mihalík, PhD. – silový a kondičný špecialista, zakladateľ spoločnosti Health & Performance.

16.30 – 18.00 hod         „Zásady tvorby tréningových plánov“ + príklad tréningového plánu reprezentantky Belgicka.

                                   Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. – tréner džuda

 

Počas seminára bude k dispozícii káva a voda. Po absolvovaní seminára v plnom rozsahu môžu tréneri III., IV. a V. kvalifikačného stupňa požiadať o predĺženie licencie.