Pracovná verzia "Súťažného kalendára SZJ 2018" z 18.10.2017

Vážení členovia SZJ,

ŠTK SZJ sa na Vás obracia so spoluprácou pri tvorbe Súťažného kalendára SZJ na rok 2018, preto Vás touto cestou žiadame o nahlásenie Vášho záujmu o usporiadanie majstrovských a nemajstrovských súťaží:

- M-SR jednotlivcov,

- M-SR družstiev - Liga doreastencov, dorasteniek, žien a Extraliga mužov,

- MT a VC nemajstrovské súťaže.

Za spoluprácu vopred ďakujem.

ŠTK SZJ