AUGUSTOVÉ DOVOLENKY NA SEKRETARIÁTE SZJ

Dobrý deň, nakoľko je letné obdobie, kedy si aj členovia sekretariátu SZJ čerpajú dovolenky. Konajú sa medzinárodné turnaje a výcvikové tábory, ktorých sa zúčastňuje reprezentácia, preto Vás touto cestou informujeme, aby ste svoje požiadavky predkladali na sekreteriát SZJ v dostatočnom predstihu - najmä návrhy akcií a nominácie.

Hanáková Dana - mimo SR: 7-17.augusta 2017

Donner Michal - mimo SR: 5-16.augusta 2017

 

Donner Michal

Športovo-administratívny pracovník SZJ