LICENČNÁ ZNÁMKA za 1 Euro pre žiakov mini a super

Výkonný výbor SZJ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.6.2017 schválil zmenu ceny licenčnej známky pre kategórie ŽIAKOV U9 a U11 (mini a super mini).

Licenčná známka pre kategórie U9 a U11 (mini a super mini) sa stanovuje s účinnosťou od 10.6.2017 do 31.12.2017 na 1 €:

  1.    V prípade účasti na súťažiach riadených SZJ (uvedených v súťažnom kalendári SZJ) pretekár musí spĺňať podmienky Súťažného poriadku SZJ (platná licenčná známka za 15 €)
  2.    Pokiaľ člen sa zúčastňuje skúšky stupňa technickej vyspelosti, musí mať platnú licenčnú známku za 15 €.

Zároveň si dovoľujeme požiadať kluby, aby doplnili rodné čísla u už registrovaných aktívnych pretekárov (s licenčnou známkou). Termín doplnenia do Evidencie SZJ je 25.9.2017.