ŠKOLENIE TRÉNEROV DŽUDA I. kvalifikačného stupňa

Bratislavský zväz judo v spolupráci s TMK SZJ organizuje ďalšie školenie trénerov džuda I. kvalifikačného stupňa.

Podmienky účasti na školení sú nasledovné:

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • Vek min. 18 rokov,
 • Stupeň technickej vyspelosti 2. kyu
 • Členstvo v SZJ (s platnou licenčnou známkou).
   

Záujemcovia o školenie:

 •  Vyplnia prihlášku (viď príloha),
 •  Pošlú scan maturitného vysvedčenia, alebo vysokoškolského diplomu spolu s vyplnenou prihláškou na adresu: milos_stefanovsky@yahoo.com,
 •  Uhradia poplatok za školenie vo výške 80 eur na účet Bratislavského zväzu Judo a to najneskôr do 31. 12. 2016.
 •  Termín špeciálnej časti školenia je: 13. - 15. január 2017.
 •  Termín všeobecnej časti na FTVŠ UK: jeseň - zima 2017
 •  Školenie sa uskutoční len pri dostatočnom počte záujemcov (minimálne 12 osôb).
 •  Školenie - špeciálna časť bude prebiehať v priestoroch telocvične a zasadačky TJ Sokol Vinohrady Bratislava.
 •  Potrebné vybavenie: judo-gi, písacie potreby (pero + zošit).

V prípade ďalších otázok kontaktujte pána Miloša Štefanovského na adrese: milos_stefanovsky@yahoo.com