Hodnotenie RD dorastencov 2016

Hodnotenie reprezentačného družstva a ich výsledky za rok 2016.