Súťažný kalendár 2017, zmena 27.1.2017

Dňa 27.1.2017 - VV SZJ schválil Súťažný kalendár 2017.