Súťažný kalendár 2017 a ligové súťaže SZJ

Dňa 28.11.2017 - VV SZJ schválil Súťažný kalendár 2017 a ligové súťaže SZJ.