DOPLNENIE ÚDAJOV DO "IS EVIDENCIA SZJ"

Vážení členovia SZJ,

Dňa 25.8.2016 bol IS EVIDENCIA SZJ upravený na nové požiadavky v v zmysle nového zákona o športe  440 / 2015 Z.z.

Dovoľujeme si požiadať administrátorov klubov v spolupráci s funkcionármi klubov o skontrolovanie a doplnenie chýbajúcich údajov do IS EVIDENCIA SZJ za jednotlivých členov a pretekárov.

Termín na doplnenie údajov je do 26.9.2016

Najneskôr dňa 30.9.2016 v zmysle nového zákona o športe  440 / 2015 Z.z.. musia byť uvedené údaje importované do IS MŠVVaŠ.

Slovenský zväz judo