Záujem o všeobecnú časť vzdelania

Na stránke FTVŠ UK v Bratislave sa nachádza formulár na prihlasovanie o vzdelávanie. Ide o vzdelávacie programy pre I. az III.stupen. https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-a...