74. KONGRES EJU
V slovinskej Ľubľane sa v dňoch 10.-11. decembra 2022 konal 74. kongres EJU.

Medzi pozvanými zástupcami 46 európskych národných federácií nechýbali ani naši predstavitelia: prezident SOŠV Anton Siekel, predseda SZJ Pavol Krejčí a podpredseda SZJ Jozef Tománek.

Počas slávnostného galavečera bola Antonovi Siekelovi udelená plaketa EJU pri príležitosti OH Tokyo 2020. Prezident EJU László Tóth vyzdvihol a ocenil vysokú úroveň organizácie podujatia EYOF Banská Bystrica 2022 zo strany Slovenského zväzu judo.

Na kongrese EJU v slovinskej Ľubľane dňa 10.12.2022 sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie predstaviteľov slovenského, českého a poľského zväzu. Pavol Krejčí, Jozef Tománek, Pavel Volek a Jacek Zawadka sa dohodli na vytvorení turnajovej série pre seniorov “International Tour”, ktorá bude zahŕňať turnaje v Prahe (11. 2.), Rybniku (11. 6.), Banskej Bystrici (26. 8.) a v Brne (9. 9.).

Víťazi budú finančne odmenení z fondu 18.000,-€, kam každá federácia prispeje čiastkou 6.000,-€.