𝐌𝐀𝐉𝐒𝐓𝐑𝐎𝐕𝐒𝐓𝐕𝐀́ 𝐒𝐋𝐎𝐕𝐄𝐍𝐒𝐊𝐄𝐉 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐘 v džude žiactva, to je slovné spojenie, ktoré sa v ostatné dni skloňovalo u mnohých z nás naozaj veľmi často. O to viac sme si práve my – členovia z Judo klubu Levice uvedomovali, aké dôležité je pristúpiť k zorganizovaniu tejto významnej udalosti naozaj zodpovedne. Je pre nás veľkou cťou, že nám Slovenský zväz džuda prejavil dôveru a dal nám príležitosť zorganizovať tento vrchol džudo sezóny práve v LEVICIACH.

Na domácej pôde sme v sobotu 1.6.2024 1.krát majstrovsky hostili 298 pretekárov zo 41 klubov Slovenska a v napätí čakali, kto sa najbližší rok bude hrdiť titulom MAJSTER a MAJSTERKA SLOVENSKA.

Na záver musíme vysloviť veľké poďakovanie osobe, ktorá si vzala pod patronát zorganizovanie tohto krásneho podujatia, a to 𝐏𝐚ľ𝐨𝐯𝐢 Š𝐞𝐛𝐨𝐯𝐢. ĎAKUJEME Pali, za Tvoj voľný čas, energiu a chuť robiť veci do najmenšieho detailu. Ďakujeme predsedovi klubu Lajovi, chlapcom a chlapom pri rozkladaní a skladaní žineniek, ženám za napečené dobroty, ako i za množstvo maličkostí, ktoré sa urobili. Ďakujeme dievčatám z tanečného súboru Tekovanček za reprezentáciu nášho folklóru počas slávnostného odovzdávania medailí. Ďakujeme sponzorom – najmä spol. CLOETTA, aby sme mohli osláviť Deň detí so sladkým pocitom. Ďakujeme tiež darcom a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám akokoľvek pomohli. Ďakujeme za každé pochvalné slovo, potľapkanie a uznanie, ktoré ste nám venovali. Týmto odovzdávame túto majstrovskú štafetu ďalšiemu slovenskému klubu. REI